Priser

Alla priser är ex moms
Webbstrategi
Koncept & Design
Innehåll
Utveckling
Drift & Förvaltning
Optimering

Webbstrategi

Alla verksamheter är unika.
För att kunna sätta en strategi för din digitala närvaro behövs en djupgående förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar.

Därför ser vi till att ha en tydlig strategi som grund innan vi börjar vårt arbete för att kunna uppskata priset för just ditt projekt!
Mål och syfte
För oss är det viktigaste att analysera, arbeta fram och förankra vad syftet med din digitala närvaro är. Har vi syftet väl definierat är det största förarbetet gjort och det går betydligt enklare att jobba fram en strategi.
Målgruppsanalys
Vi börjar strategiarbetet med en kartläggning av webbplatsens målgrupp. Innehållet ska bemöta och attrahera respektive målgrupps behov och leda dem rätt för webbplatsens syfte. Vi beslutar även om vilka innehållsytor som ska tilldelas vilka målgrupper.
Varumärkeskännedom
Vårt mål är att din närvaro på webben ska avspegla ditt varumärke och verksamhets värdeord. Därefter delas strategiarbetet in i marknadsföring, PR, sociala medier, säljstrategi, SEO och paketering.

Vi hjälper dig att analysera din verksamhets nuläge, vilka möjligheter som finns, vilka utmaningar som behöver överkommas och hur webbplatsen bäst når besökarna.
Konvertering
Webbplatsen är en viktig del för att bidra till fler affärer, fler medlemmar, högre engagemang, employee branding eller leadsgenerering. Att driva och leda besökaren mot det mål som satts upp för webbplatsen kallas konvertering.

För att lyckas med detta behöver du snabbt och enkelt bemöta det informationssug som besökaren har i kombination med att driva till någon form av “call to action”. Vi hjälper till att hitta den bästa konverteringsstrategin baserad på målgruppernas intresse och webbplatsens mål.
Struktur och innehåll
Det kan vara enkelt att komma med information, önskemål och krav för en webbplats.

Att prioritera och lyckas paketera det hela till en överskådlig struktur kan kännas svårare.
Med vår kunskap och erfarenhet hjälper vi dig att komma med förslag på webbplatsens uppbyggnad och vilket innehåll som bör tas fram för att på bästa sätt följa strategin.
Design och teknisk funktionalitet
Alla delar ovan ska landa i webbplatsens design och vilka val som görs för den tekniska funktionaliteten som byggs upp under utvecklingen.
Efter en noggrant framtagen webbstrategi är vårt mål att den färdiga produkten ska kännas träffsäker och uppfylla alla de behov och önskemål som prioriterats.
Löpande kommunikation
Att hålla en webbplats uppdaterad och i linje med både förändringar inom verksamheten och den digitala världen kräver löpande arbete med underhåll och förbättringar.
Vi finns till hands för att kontinuerligt stötta din verksamhets webbstrategi, utvärdera och vara proaktiva i förslag på nya lösningar.

Koncept & Design

Integrerad design för alla enheter
Många bolags identitet kommer från den analoga världen, även om mötet med kund idag sker primärt genom digital kommunikation.

Vi har spjutspetskompetens i att skapa integrerad design som möter besökaren i de olika kanalerna. I synnerhet när en stor övergång sker mot mobila besökare.
Vårt fokus
Vi fokuserar på att skapa webbplatser som avspeglar våra kunders varumärken och identiteter, vi skapar flöden som är logiska och intuitiva.

För oss är den totala användarupplevelsen det viktigaste. Och att inte krångla till det på vägen.
Simple as that!

Innehåll

Sitemap
Utifrån varje projekts innehåll tar vi fram en sitemap som går i linje med design och logik.

Vi tar även här med SEO-aspekter och jobbar gärna utifrån en sökordsanalys för att optimera strukturen på bästa sätt.
Copywriting
Vissa av våra kunder vill själva ansvara för innehållet på webbplatsen, andra vill att vi tar 100% ansvar för att ta fram ett helt nytt innehåll.

Ibland passar det bäst med en mellanväg där vi hjälper till med att skriva om och SEO-anpassa texter för att hitta en röd tråd. Oavsett vilka önskemål du har finns vi tillhands som ett bollplank eller för att ta fram genomarbetade texter som matchar din webbstrategi.
Bild och film
Om det redan finns ett bra bild och filmmaterial att använda sig av blir vårt ansvar att välja och anpassa bilderna utifrån webbplatsens manér.

I de fall som nytt bildmaterial behöver tas fram kan vi kalla in en duktig fotograf som tar miljö-, porträtt-, case- eller landskapsbilder.

En annan väg att gå är att köpa in bilder från bildbyråer och då kan vi bistå med hjälp att leta rätt på bilder som passar just din verksamhet.
SEO-anpassad copy
Vi hjälper till att ta fram sökord att optimera webbplatsen mot och utgår från dessa när vi skapar slagkraftiga och lättlästa texter som är anpassade för den digitala närvaron.

Utveckling

Responsiv anpassning
En viktig del av vår verksamhet bygger på att anpassa projekt efter rätt enhet. Ofta utgår vi från mobilen och bygger vidare därifrån.

Det finns även stora utmaningar med webbplatser med stor mängd innehåll. Hur presenteras dessa bäst i mobilen?
Oavsett hur vi i slutändan löser problem som dessa, är det med högkvalitativt hantverk.
Integrationsprojekt
Vi låter ofta våra projekt interagera med externa system av olika slag. Det kan till exempel vara medlemsdatabaser, CRM-system, nyhetsbrev, affärssystem, bokningssystem, produktdatabaser eller mäklarsystem.
Hög trafik och utsatta webbplatser
Vi har god erfarenhet av att lansera webbplatser med mycket hög trafik och webbplatser som är i riskzonen för attacker.
E-handel
Vi arbetar med allt från omfattande e-handelsprojekt till enkla funktioner för att kunna beställa varor på en webbplats. Stort som smått. Vår erfarenhet är att e-handel kommer in i de flesta projekt på ett eller annat vis. Vi har olika lösningar beroende på projektets omfattning där man antingen kopplar på en varukorg med faktura eller integrerar Woocommerce för mer avancerade behov.
Sökmotoroptimering
Google och andra sökmotorer älskar WordPress, precis som vi! Med sökmotorvänliga URL:er och tydlig länkstruktur har WordPress en bra grund när det kommer till SEO.

Majoriteten av våra kunder har fått bättre placeringar på sökmotorerna sedan de gått över till WordPress. Med hjälp av t.ex. Yoast SEO plugin är det dessutom möjligt att enkelt förbättra sökmotoroptimeringen på egen hand.

Drift och Förvaltning

Förvaltning
För en fast kostnad kan vi utföra säkerhetsuppdateringar, versionsuppdateringar och pluginuppdateringar för att hålla ditt system säkert, modernt och högpresterande.

Om frågor dyker upp erbjuder vi även grundläggande eller avancerad support för redaktörstjänster och felsökning.
Säkerhet
Under åren har vi byggt upp ett heltäckande säkerhetstänk i vår organisation, kanske allra främst gällande drift.

För oss handlar säkerhet både om hur vi driftar våra webbplatser men även om vilka plugins vi använder, hur vi utvecklar kod, hur vi jobbar i redundanta team och hur vi skyddar känslig data.
Drift
Vår driftsmiljö är 100% anpassad för WordPress och är byggd på ett modulärt och säkert vis.

Webbplatsen driftas med hög tillgänglighet, med varnish cachning för att säkerställa snabbhet, backup enligt branschpraxis, modulärt för att kunna växa, isolerat för att förhindra attacker.

Vår miljö är givetvis anpassad till versionshantering, stage/utveckling samt produktion.

Välkommen att höra av dig för att veta mer om vår driftsmiljö.
Support
Våra relationer med våra kunder påbörjas ofta på riktigt efter en lansering.

Vi vet att våra kunder vill ha någon att ringa till. Någon som känner till webbplatsen och förstår dess uppbyggnad samt utvecklingsmöjligheter.

För oss innebär support en trygghet. Att våra kunder vet att vi finns nära till hands och att vi hjälper om något behövs eller har hänt.
Uppdatering av WordPress
WordPress utvecklas konstant och nya versioner kommer hela tiden.

På Incrane har vi ett program som vi kallar för WordPress Update. Det innebär att vi med jämna mellanrum uppdaterar våra kunders webbplatser till nya versioner.
Retainer
Många av våra kunder väljer att fortsätta jobba nära oss på Incrane för att konstant vidareutveckla, analysera och förbättra.

Ofta enas vi om ett antal timmar som används till ett antal uppsatta mål och aktiviteter.
Fördelen är att du som kund får tillgång till ett brett spektrum av spjutspetskompetenser hos oss för en rimlig kostnad.

Optimering

Analysera
Efter genomfört projekt har vi mycket goda insikter kring målgrupper, hur olika sökord levererar, hur besökare rör sig på webbplatsen och hur man kan optimera.
Mäta
Med hjälp av en rad verktyg och insikter jobbar vi tillsammans fram en plan för hur webbplatsen och den digitala närvaron skall förbättras.
Optimera
Ofta jobbar vi med ett koncept vi kallar ”Digitala råd” där vi och kunden träffas löpande med tydliga målsättning.

Efter en fast agenda, tydliga förväntningar och målsättningar driver vi er framåt.
Förvaltning
  • Säkerhet
  • Drift
  • Support Basic
  • Uppdatering av WordPress
  • Retainer Extra (40 timmar)
För en fast kostnad kan vi utföra säkerhetsuppdateringar, versionsuppdateringar och pluginuppdateringar för att hålla ditt system säkert, modernt och högpresterande. Om frågor dyker upp erbjuder vi även grundläggande eller avancerad support för redaktörstjänster och felsökning.
30% rabatt
32 599 kr / år
22 800 kr / år
Säkerhet
Under åren har vi byggt upp ett heltäckande säkerhetstänk i vår organisation. För oss handlar säkerhet både om hur vi driftar våra webbplatser men även om vilka plugins vi använder, hur vi utvecklar kod, hur vi jobbar i redundanta team och hur vi skyddar känslig data.
2 000 kr / år
Drift
Vår driftsmiljö är 100% anpassad för WordPress och är byggd på ett modulärt och säkert vis. Webbplatsen driftas med hög tillgänglighet, med varnish cachning för att säkerställa snabbhet, backup enligt branschpraxis, modulärt för att kunna växa, isolerat för att förhindra attacker. Vår miljö är givetvis anpassad till versionshantering, stage/utveckling samt produktion. Välkommen att höra av dig för att veta mer om vår driftsmiljö.
1 599 kr / år
Support
Våra relationer med våra kunder påbörjas ofta på riktigt efter en lansering. Vi vet att våra kunder vill ha någon att ringa till. Någon som känner till webbplatsen och förstår dess uppbyggnad samt utvecklingsmöjligheter. För oss innebär support en trygghet. Att våra kunder vet att vi finns nära till hands och att vi hjälper om något behövs eller har hänt.
Basic
1 500 kr / År
Avancerad
36 000 kr / År
Uppdatering av WordPress
WordPress utvecklas konstant och nya versioner kommer hela tiden. På Incrane har vi ett program som vi kallar för WordPress Update. Det innebär att vi med jämna mellanrum uppdaterar våra kunders webbplatser till nya versioner.
1 500 kr / år
Retainer extra!!!
Många av våra kunder väljer att fortsätta jobba nära oss på Incrane för att konstant vidareutveckla, analysera och förbättra.
Ofta enas vi om ett antal timmar som används till ett antal uppsatta mål och aktiviteter. Fördelen är att du som kund får tillgång till ett brett spektrum av spjutspetskompetenser hos oss för en rimlig kostnad.
Webbdesigner
450 kr / tim
Utvecklare
650 kr / tim
Dokumentation
Abow App
© 2020 Incrane