• Webb
    Bli Inspirerad
    Medan vi fokuserar på att utveckla ditt brand!
  • Grafisk Design
    Bli Inspirerad
Webb

Tjänster

+30
Webb Projekt
+170
Grafisk Design
+90
Foto Uppdrag
+40
Video & Film
Produktioner
+600
Marketing
Projekt

Från små till stora produktioner, vi utgår från dina behov!

Varje organisation har sina specifika behov, för att kunna leverera de bästa möjliga tjänster utgår vi alltid från kundens förväntningar.

Strategi

Vi sätter mål tillsammans med dig för att få en tydlig bild på projektet, budgeten och kundens förväntningar. Strategiska möten är alltid kostnadsfria.

Genomförande

Varje projekt har en början och ett slut. Vi sammarbetar med andra företag och konsulter för att kunner erbjuda våra kunder de bästa möjliga produkter.

Utvärdering

Alla projekt har flera utvärderingsfaser för att säkerställa att vi är i den rätta riktning och att våra kunder är nöjda.
Vid slututvärderingen får vi genom hela projektet för att säkerställa att alla moment är utförda.
På det sättet är du som kund hos oss trygg att din projekt är i goda händer.

Webb

En mediabyrå från framtiden!

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6

Webbstrategi

Alla verksamheter är unika.
För att kunna sätta en strategi för din digitala närvaro behövs en djupgående förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar.

Därför ser vi till att ha en tydlig strategi som grund innan vi börjar vårt arbete.

Koncept & Design

Varje kund och projekt är unikt.
Varje bolag och organisation har sitt varumärke, sin historia och sitt syfte.

Vi strävar efter att skapa projekt som berör, avspeglar värdeorden, skapar reaktion, driver trafik och är  målgruppsanpassade.

Innehåll

Webbstrategin sätter grunden för struktur, disposition, tonalitet i texter och val av bilder.

Dessa delar blir viktiga byggstenar för vad du vill förmedla på din webbplats, hur det ska stötta dina mål och bidra till hur dina kunder uppfattar dig som företag.

Utveckling

Med WordPress som CMS utvecklar vi funktionella och säkra webbplatser.

Vi jobbar inte med färdiga teman, utan utgår från vårt egenutvecklade grundtema som vi sedan anpassar efter dina
specifika behov.

Vi använder även i Webflow, Bubble.io och VUE.JS för att utveckla hemsidor, webb appar och mobila appar.

Drift & Förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom förvaltning, drift och support av WordPress-installationer.

Vi har en väl beprövad metodik och struktur för att säkerställa
att du som kund får en smidig, säker och heltäckande tjänst
kring löpande förvaltning.

Din webbplats driftas i en anpassad miljö där högsta säkerhet
och upptid är våra ledord.

Optimering

Efter lansering fortsätter relationen i ett nära samarbete.

Beroende på förväntan och kundens karaktär syr vi tillsammans ihop en planför hur vi skall analysera, mäta och
optimera.

Arbeta skickligare, inte hårdare!

Vi har frågat våra kunder varför har de valt oss.
Så här har de svarat.

Sevak

Amir Farman / VD
Beskriv kortfatat projektet/uppdraget Incrane utförde.
Incrane fick i uppdrag av oss att ta fram en hemsida som både var unik och speglade våra värderingar. De har gjort ett utmärkt jobb, mer än vi hade förväntat oss!
Nådde ni erat mål med projektet?
Absolut! Vi har varit så nöjda att vi har startat igång flera projekt tillsammans med Incrane. 
Skulle ni rekommendera oss? Och i så fall varför?
Vi har varit super nöjda med Incrane. Väldigt bra bemötande, de lyssnar verkligen på kunden och tillsammans försöker skapa något nytt. Hjälpsamheten ska vi inte glömma, man har de ett samtal bort och kan när som helst ringa de för att få sina frågor besvarade.

Incrane har varit med oss genom hela resan och kan bara starkt rekommendera dem.

Alingsås Hälsostudion

 Emmelie/ Medarbetare
Beskriv kortfatat projektet/uppdraget Incrane utförde.
Vi var i behov av en hemsida och fick hjälp med utvecklande och designen av en helt ny hemsida.
Nådde ni erat mål med projektet?
Ja, vi kom i mål.
Skulle ni rekommendera oss? Och i så fall varför?
Jag vill starkt rekommendera vår hemsidemakare pga lyhördheten och skaparviljan.

Angereds Cykellopp

Ola Terlegård / Projektledare
Beskriv kortfatat projektet/uppdraget Incrane utförde.
Anmälning- och informationssida för Angereds cykellopp.
Nådde ni erat mål med projektet?
Vi nådde vårt mål och fick stor och bred uppslutning på cykelloppet.
Skulle ni rekommendera oss? Och i så fall varför?
Jag vill varmt rekommendera Incrane. De jobbar snabbt och professionellt och lyssnar in beställarens behov.
Dokumentation
Abow App
© 2020 Incrane
instagramthumbs-upcheckmark-circle