• Webb

    Bli Inspirerad

    Vi skapar digitala upplevelser som inspirerar och engagerar.
  • Grafisk Design
    Bli Inspirerad

Tjänster

+30
Webb
+170
Grafisk Design
+90
Foto
+260
Video
+600
Marketing
En bild av en kvinna som är anställd på Incrane och som skakar hand med en kund. Incrane är en webbyrå som är baserad i Göteborg.

Från små till stora produktioner, vi utgår från dina behov!

Varje organisation har sina specifika behov, för att kunna leverera de bästa möjliga tjänster utgår vi alltid från kundens förväntningar.

Strategi

Vi sätter mål tillsammans med dig för att få en tydlig bild på projektet, budgeten och förväntningar. Strategiska möten är alltid kostnadsfria.

Genomförande

Varje projekt har sin egen komplexitet och olika faser, vi planerar, strukturerar, implementerar och levererar projektet enligt plan. Det kan också innebära att man samarbetar med andra företag och konsulter för att säkerställa att projektet levereras effektivt och professionellt.

Utvärdering

Alla projekt genomgår flera utvärderingsfaser för att säkerställa att vi är på rätt väg och att våra kunder är nöjda. Vid den slutgiltiga utvärderingen går vi igenom hela projektet för att säkerställa att alla moment har genomförts. På så sätt kan du som kund vara trygg med att ditt projekt befinner sig i goda händer hos oss.

Webb

En mediabyrå från framtiden!

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
Steg 5
Steg 6

Webbstrategi

Alla verksamheter är unika.
För att kunna sätta en strategi för din digitala närvaro behövs en djupgående förståelse för just ditt syfte, dina mål och dina utmaningar.

Därför ser vi till att ha en tydlig strategi som grund innan vi börjar vårt arbete.

Koncept & Design

Varje kund och projekt är unikt.
Varje bolag och organisation har sitt varumärke, sin historia och sitt syfte.

Vi strävar efter att skapa projekt som berör, avspeglar värdeorden, skapar reaktion, driver trafik och är  målgruppsanpassade.

Innehåll

Webbstrategin sätter grunden för struktur, disposition, tonalitet i texter och val av bilder.

Dessa delar blir viktiga byggstenar för vad du vill förmedla på din webbplats, hur det ska stötta dina mål och bidra till hur dina kunder uppfattar dig som företag.

Utveckling

Med WordPress som CMS utvecklar vi funktionella och säkra webbplatser.

Vi jobbar inte med färdiga teman, utan utgår från vårt egenutvecklade grundtema som vi sedan anpassar efter dina
specifika behov.

Vi använder även i Webflow, Bubble.io och VUE.JS för att utveckla hemsidor, webb appar och mobila appar.

Drift & Förvaltning

Vi erbjuder tjänster inom förvaltning, drift och support av WordPress-installationer.

Vi har en väl beprövad metodik och struktur för att säkerställa
att du som kund får en smidig, säker och heltäckande tjänst
kring löpande förvaltning.

Din webbplats driftas i en anpassad miljö där högsta säkerhet
och upptid är våra ledord.

Optimering

Efter lansering fortsätter relationen i ett nära samarbete.

Beroende på förväntan och kundens karaktär syr vi tillsammans ihop en planför hur vi skall analysera, mäta och
optimera.
Dokumentation
Abow App
© 2023 Incrane
checkmark-circle